Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 8 lutego 2019 r. prof. nadzw. dr hab. Mariusz Gizowski został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Policji.

 

  

 

Uroczyste wręczenie odznaczenia i legitymacji odbyło się na placu przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 16 lipca 2019 r. podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej. Ceremonii przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski. W uroczystości uczestniczyli także m. in. Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich oraz Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej dr Zbigniew Zieliński. Honorowy patronat nad obchodami objęła Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek.

 

Legitymację numer 4 z decyzją o odznaczeniu wręcza Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, obok Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski

 

Materiały prasowe MIIWŚ

Wpis do pamiątkowej księgi