Publikacje książkowe:

 • „Ormianie na Wybrzeżu Gdańskim”, Warszawa 1994,
 • „Instytucjonalizacja prawna partii politycznych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej /1989-1995/”, Gdańsk 1999 (współautor),
 • „Bibliografia enumeratywna historii polskiej kultury fizycznej /1985-1999/”, Gdańsk 2000 (współautor),
 • „Herby patrycjatu gdańskiego / Wappenschilder des Danzinger Patriziats”, Gdańsk 1999/2000,
 • „Działalność turystyczna i sportowa w Sopocie“, Gdańsk 2002 (współautor),
 • „Źródła i obiekty gdańskiej heraldyki patrycjuszowskiej”, Gdańsk 2002,
 • „Polacy na obczyźnie. Studia i szkice z dziejów polskiej diaspory na świecie”, Gdańsk 2003 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej),
 • „Model genetyczno-programowy partii politycznych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej”, Gdańsk 2003,
 • „Elitarne ruchy kobiece SOROPTIMIST i ZONTA w strukturach państwa i społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej”, Gdańsk 2004,
 • „Los problemas de transformación del sistema en Polonia. Monografia de la transformación polaca en el contexto de cambios en Europa”, Gdańsk 2010,
 • „Wybrane aspekty pracy socjalnej. Analiza krytyczna. Podręcznik akademicki”, Gdańsk 2011,
 • „Wybrane problemy teorii kształcenia. Szkice pedagogiczne”, Szczecin 2012,
 • „Z problematyki podmiotów pracy socjalnej. Studia i szkice”, Gdańsk 2012 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej),
 • „Blaski i cienie procesów transnarodowych. Studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne”, Gdynia 2012 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej),
 • „Z problematyki edukacyjno-pedagogicznej w Polsce i na świecie. Studia – szkice – rozprawy”, Koszalin 2013 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej),
 • „Współczesna myśl filozoficzno-pedagogiczna w aspekcie wyzwań edukacyjnych. Koncepcje – nurty – problemy”, Koszalin 2013,
 • „Meandry i transgresje myśli pedagogicznej i edukacyjnej”, Koszalin 2014 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej),
 • „Resocjalizacja a religia. Szkice edukacyjne”, Gdańsk 2015 (współautor),
 • „Niebezpieczne nurty i idee filozoficzno-pedagogiczne XX wieku”, Koszalin 2015,
 • „Wybrane zagrożenia stanu bezpieczeństwa współczesnej pedagogiki i edukacji”, Gdynia 2017 (współautor),
 • „Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze aksjologicznym”, Gdynia 2017 (współautor),
 • „Policyjne meandry nauki. Studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka”, Gdynia 2018 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej),
 • „Policyjne meandry nauki. Problematyka przestępczości zorganizowanej w Polsce. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka”, Gdynia 2019 (współautor i redaktor naukowy pracy zbiorowej).
 • „Specyfika bezpieczeństwa w wymiarze globalnym. Wybrane szkice polemiczne z zakresu problematyki geopolitycznej”, Gdynia 2022 (współautor).