Zmarł Mariusz Gizowski, prof. AWFiS

 

We wtorek 08.02.2022 r. zmarł Mariusz Gizowski doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pracy socjalnej, profesor gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. 

 

Dr hab. Profesor Mariusz Gizowski urodził się 28.01.1966 r. w Gdańsku. W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu pracował w okresie 01.10.1996-30.09.2011. W latach 1996-2007 jako adiunkt, a następnie od 2008 r. jako profesor nadzwyczajny. W okresie 01.09.2008-30.09.2010 pełnił funkcję kierownika Katedry Nauk Humanistycznych.

Specjalizował się w zagadnieniach pedagogiki, pracy socjalnej i filozofii. 16.04.1996 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Stopień dr hab. Nauk humanistycznych uzyskał 01.08.2007 r.

Autor przeszło 170 publikacji naukowych z zakresu historii, religioznawstwa, politologii, socjologii, pedagogiki i edukacji, pracy socjalnej i resocjalizacji, bezpieczeństwa społecznego i securitologii oraz familiologii i nauk o rodzinie oraz szeroko pojętej kultury fizycznej i symboliki ideograficznej, heraldyki, genealogii i innych nauk pomocniczych historii; autor publikacji poruszających historię mniejszości narodowych i grup etnicznych (artykuły z zakresu problematyki dotyczącej takich nacji, jak: mennonici, Ormianie, Cyganie-Romowie, muzułmanie w Polsce) oraz dziejów Pomorza Gdańskiego; w swoich badaniach naukowych podjął również problematykę z zakresu pracy socjalnej (twórca pojęcia „soclaboryzm”; autor pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego z zakresu pracy socjalnej); podjął również problematykę w materii nowych i elitarnych ruchów społecznych oraz zjawisk i procesów społeczno-politycznych.

Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody:

  • Złoty Krzyż Zasługi (przyznany za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oraz popularyzacji nauki i kultury postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 15 maja 2012 r.
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej (przyznany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu; Warszawa 25 czerwca 2002)
  • Złoty Medal za Zasługi dla Policji (przyznany na wniosek Komendanta Głównego Policji decyzją nr 2 K/2019 z dn. 8 lutego 2019 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji);
  • Medal Gryfa Pomorskiego – Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „De Nihilo Nihil Fit” (przyznany za wieloletnią działalność naukową i edukacyjną oraz za pracę na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego województwa pomorskiego; Gdańsk, 31 stycznia 2014 r.);
  • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, przyznana za osiągnięcia, dokonania naukowe oraz wieloletnią działalność na polu popularyzacji oraz upowszechniania wiedzy o kulturze, tradycji i przeszłości miasta Gdańska, a także dziejów Pomorza (Gdańsk, 26 marca 2012 r);
  • Nagroda Indywidualna II-go Stopnia Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe w 2000 roku (Gdańsk, październik 2001);
  • Nagroda Indywidualna Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za pracę dydaktyczno-organizacyjną w 2004 roku (Gdańsk, październik 2005);
  • Nagroda Indywidualna Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za osiągnięcia naukowe (Gdańsk, październik 2007 r.);
  • Nagroda Indywidualna Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za osiągnięcia naukowe i uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych (Gdańsk, dn. 14 października 2008 r.);
  • Nagroda Indywidualna Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne (Gdańsk, październik 2009 r.).

Msza żałobna zostanie odprawiona dnia 12.02.2022 r. w parafii pw. św. Ojca Pio w Gdańsku przy ul. Przemyskiej 21 o godz. 12.00.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się bezpośrednio po mszy na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku o godz. 13.00 (kondukt żałobny wyruszy spod kaplicy do miejsca pochówku – w kaplicy na cmentarzu nie będzie już odprawiona ceremonia).

 

Data publikacji: 10.02.2022