Zmarł Mariusz Gizowski. Był wielokrotnie nagradzanym i wyróżnianym profesorem gdańskiej AWFiS

 

8 lutego 2022 r. zmarł Mariusz Gizowski, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pracy socjalnej, profesor gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Dr hab. Mariusz Gizowski urodził się w 1966 r. w Gdańsku. W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu pracował w latach 1996-2011, w latach 1996-2007 jako adiunkt, a następnie od 2008 r. jako profesor nadzwyczajny. W okresie 2008-2010 pełnił funkcję kierownika Katedry Nauk Humanistycznych.

Był autorem przeszło 170 publikacji naukowych z zakresu historii, religioznawstwa, politologii, socjologii, pedagogiki i edukacji, pracy socjalnej i resocjalizacji, bezpieczeństwa społecznego i securitologii oraz familiologii i nauk o rodzinie oraz szeroko pojętej kultury fizycznej i symboliki ideograficznej, heraldyki, genealogii i innych nauk pomocniczych historii. W jego publikacjach poruszana była m.in. historia mniejszości narodowych i grup etnicznych oraz dziejów Pomorza Gdańskiego. W swoich badaniach naukowych podjął również problematykę z zakresu pracy socjalnej, był twórcą pojęcia „soclaboryzm” i autorem pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego z zakresu pracy socjalnej. Podjął również problematykę w materii nowych i elitarnych ruchów społecznych oraz zjawisk i procesów społeczno-politycznych.

 

ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY:

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, przyznanym za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oraz popularyzacji nauki i kultury postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2012 r. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2002r. oraz Medal Gryfa Pomorskiego – Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „De Nihilo Nihil Fit”, przyznany za wieloletnią działalność naukową i edukacyjną oraz za pracę na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego województwa pomorskiego w 2014 r. Wyróżniony Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, przyznaną za osiągnięcia, dokonania naukowe oraz wieloletnią działalność na polu popularyzacji oraz upowszechniania wiedzy o kulturze, tradycji i przeszłości miasta Gdańska, a także dziejów Pomorza w 2012 r.

 

MSZA ŻAŁOBNA

Msza żałobna zostanie odprawiona dnia 12 lutego 2022 r. w parafii pw. św. Ojca Pio w Gdańsku przy ul. Przemyskiej 21 o godz. 12:00. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się bezpośrednio po mszy na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku o godz. 13:00 (kondukt żałobny wyruszy spod kaplicy do miejsca pochówku – w kaplicy na cmentarzu nie będzie już odprawiona ceremonia).

 

Data publikacji: 10.02.2022, mat. pras./aKa