Żałoba w Gdańsku. Mariusz Gizowski miał 56 lat

 

We wtorek 8 lutego br. zmarł Mariusz Gizowski wielokrotnie nagradzany i wyróżniany profesor gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Był także związany z Wydziałem Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Prof. Mariusz Gizowski miał 56 lat.

 

Mariusz Gizowski miał 56 lat. (Pixabay, WSAiB)

 

Smutne wieści o śmierci wykładowcy przekazała m.in. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, z którą był związany przez lata. „Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 56 lat zmarł Mariusz Gizowski” – czytamy na stronie uczelni.

Dr hab. Profesor Mariusz Gizowski urodził się 28.01.1966 r. w Gdańsku. W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu pracował w latach 1996 – 2011. W latach 1996-2007 jako adiunkt, a następnie od 2008 r. jako profesor nadzwyczajny. W okresie 2008-2010 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Nauk Humanistycznych.

Prof. Gizowski od 2016 r. związany był z Wydziałem Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

 

Obdarzony niezwykłą charyzmą, pogodny i otwarty, jako wykładowca akademicki był ceniony przez współpracowników i lubiany przez studentów. Odszedł od nas Człowiek wielkiego formatu, wspaniały dydaktyk, naukowiec i współpracownik – żegnają wykładowcę pracownicy WSAiB w Gdyni.

 

Gizowski specjalizował się w zagadnieniach pedagogiki, pracy socjalnej i filozofii. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Stopień dr hab. Nauk humanistycznych uzyskał w 2007 r.

Był autorem przeszło 170 publikacji naukowych z zakresu historii, religioznawstwa, politologii, socjologii, pedagogiki i edukacji, pracy socjalnej i resocjalizacji, bezpieczeństwa społecznego i securitologii oraz familiologii i nauk o rodzinie oraz szeroko pojętej kultury fizycznej i symboliki ideograficznej, heraldyki, genealogii i innych nauk pomocniczych historii.

 

Był wielokrotnie nagradzany

Dr hab. Profesor Mariusz Gizowski był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. W 2012 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, przyznanym za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oraz popularyzacji nauki i kultury postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Otrzymał także Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2002 r.

Otrzymał również Medal Gryfa Pomorskiego – Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „De Nihilo Nihil Fit”, przyznany za wieloletnią działalność naukową i edukacyjną oraz za pracę na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego województwa pomorskiego w 2014 r.

Gizowski w 2012 r. został wyróżniony Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, przyznana za osiągnięcia, dokonania naukowe oraz wieloletnią działalność na polu popularyzacji oraz upowszechniania wiedzy o kulturze, tradycji i przeszłości miasta Gdańska, a także dziejów Pomorza.

Msza żałobna zostanie odprawiona dnia 12 lutego br. w parafii pw. św. Ojca Pio w Gdańsku przy ul. Przemyskiej 21 o godz. 12.00. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się bezpośrednio po mszy na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku o godz. 13.00 (kondukt żałobny wyruszy spod kaplicy do miejsca pochówku – w kaplicy na cmentarzu nie będzie już odprawiona ceremonia).

 

 

Data publikacji: 11.02.2022