(przed doktoratem, po doktoracie i po habilitacji)

 

Przed doktoratem:

 1. Mariusz Gizowski, Podwójne życie, „Społeczeństwo Otwarte” (Miesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej), nr 9/90, Warszawa, grudzień 1990,
  s. 44-45.
  – dot. pedagogiczno-socjologicznego zjawiska tzw. ukrytego programu; recenzja książki: Andrzej Janowski, Uczeń w teatrze
  życia szkolnego, WSiP, Warszawa 1989, ss. 256.
 2. Mariusz Gizowski, Historia pomorskiego rodu von Wickerode Krockow- Krokowskich herbu własnego, cz. I. Geneza, „Nasza Gmina”
  (Pismo Lokalne Ziemi Krokowskiej), nr 4/10/91, Krokowa 1991, s. 7.
  – dot. historii i genealogii rodu Krokowskich.
 3. Mariusz Gizowski, Historia pomorskiego rodu von Wickerode Krockow- Krokowskich herbu własnego, cz. II. Charyzmat Krokowskich, „Nasza Gmina” (Pismo Lokalne Ziemi Krokowskiej), nr 5/13/91, Krokowa 1991, s. 7.
  – dot. historii i genealogii rodu Krokowskich.
 4. Mariusz Gizowski, Ormiańska diaspora na Wybrzeżu, „Pomerania” (Miesięcznik Społeczno-Kulturalny), nr 6 (230), Gdańsk, czerwiec 1992, s. 34-38.
  – dot. Ormian Wybrzeża Gdańskiego.
 5. Mariusz Gizowski, Gdańska Roma, „Pomerania” (Miesięcznik Społeczno- Kulturalny), nr 10 (246), Gdańsk, październik 1993, s. 14-17.
  – dot. Romów Wybrzeża Gdańskiego.
 6. Mariusz Gizowski, Waldemar Kuchanny, Awanse szewców, „Gazeta Morska” (lokalny dodatek „Gazety Wyborczej”), nr 78 (934), Gdańsk, sobota, 2 kwietnia 1994 r., s. 5.
  – dot. historii, genealogii i heraldyki gdańskiego rodu patrycjuszowskiego- von der Linde.
 7. Mariusz Gizowski, Waldemar Kuchanny, Obsiedli krzesła radzieckie, „Gazeta Morska” (lokalny dodatek „Gazety Wyborczej”), nr 84 (940), Gdańsk, poniedziałek, 11 kwietnia 1994 r., s. 5.
  – dot. historii, genealogii i heraldyki gdańskiego rodu patrycjuszowskiego- von Bodeck.
 8. Mariusz Gizowski, Waldemar Kuchanny, Kupiec, złodziej i biskup, „Gazeta Morska” (lokalny dodatek „Gazety Wyborczej”), nr 90 (946), Gdańsk, poniedziałek, 18 kwietnia 1994 r., s. 4.
  – dot. historii, genealogii i heraldyki gdańskiego rodu patrycjuszowskiego- Giese.
 9. Mariusz Gizowski, Waldemar Kuchanny, Rodzina ławników, „Gazeta Morska” (lokalny dodatek „Gazety Wyborczej”), nr 96 (953), Gdańsk, poniedziałek, 25 kwietnia 1994 r., s. 6.
  – dot. historii, genealogii i heraldyki gdańskiego rodu patrycjuszowskiego- Czirenberg.
 10. Mariusz Gizowski, Waldemar Kuchanny, Trzy gwiazdy, „Gazeta Morska” (lokalny dodatek „Gazety Wyborczej”), nr 106 (963), Gdańsk, poniedziałek, 9 maja 1994 r., s. 5.
  – dot. historii, genealogii i heraldyki gdańskiego rodu patrycjuszowskiego – Angermünde.
 11. Mariusz Gizowski, Waldemar Kuchanny, Z winem do wielkiego mistrza, „Gazeta Morska” (lokalny dodatek „Gazety Wyborczej”), nr 118 (976), Gdańsk, poniedziałek, 23 maja 1994 r., s. 5.
  – dot. historii, genealogii i heraldyki gdańskiego rodu patrycjuszowskiego – Hitfeld.
 12. Mariusz Gizowski, Waldemar Kuchanny, Skazany na ścięcie, „Gazeta Morska” (lokalny dodatek „Gazety Wyborczej”), nr 159 (1017), Gdańsk, poniedziałek, 11 lipca 1994 r., s. 6.
  – dot. historii, genealogii i heraldyki gdańskiego rodu patrycjuszowskiego- Zernecke.
 13. Mariusz Gizowski, Waldemar Kuchanny, Piękne niewiasty, „Gazeta Morska” (lokalny dodatek „Gazety Wyborczej”), nr 171 (1029), Gdańsk, poniedziałek, 25 lipca 1994 r., s. 7.
  – dot. historii, genealogii i heraldyki gdańskiego rodu patrycjuszowskiego- Kolmer.
 14. Mariusz Gizowski, Abatement, „Verbum Nobile” (Pismo Środowiska Szlacheckiego), nr 8/1994, Sopot 1994, s. 13.
  – dot. zjawiska zniżenia rangi herbu w heraldyce polskiej i zachodnioeuropejskiej.
 15. Mariusz Gizowski, Herby zakonów rycerskich (1). Zakon Mercedariuszy, „Verbum Nobile” (Pismo Środowiska Szlacheckiego), nr 8/1994, Sopot 1994, s. 14-15.
  – dot. historii i heraldyki Rycerskiego Zakonu Mercedariuszy.
 16. Mariusz Gizowski, Zakon Mercedariuszy, „Pro Fide Rege et Lege” (Pismo Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego), nr 3/4 (20)/1994 („Biuletyn Monarchistyczny” /Przegląd Wydawnictw Monarchistycznych ze Świata/), nr 9 (25)/1994, Warszawa 1994, s. 8.
  – dot. historii i heraldyki Rycerskiego Zakonu Mercedariuszy.
 17. Mariusz Gizowski, Ormianie na Wybrzeżu Gdańskim, XXV publikacja Koła Zainteresowań Kulturą Ormian przy Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Warszawa 1994, ss. 50 (opracowanie zwarte; ISBN 83-902285-2-1).
 18. Mariusz Gizowski, Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. Konferencja w Gdańsku, „Rynek Pracy” (Miesięcznik Krajowego Urzędu Pracy), nr 1 (37), Warszawa, styczeń 1995, s. 55-58.
  – dot. problemu dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki kraju.
 19. Mariusz Gizowski, Wielcy heraldycy Europy (1). Ernst Hartmann von Franzenshuld, Felix Hauptmann, „Verbum Nobile” (Pismo Środowiska Szlacheckiego), nr 9/10, Sopot 1995, s. 15.
  – dot. sylwetek dwóch wielkich heraldyków zachodnioeuropejskich.
 20. Mariusz Gizowski, Poczet heraldyków polskich (1). Adam Józef Feliks Fredro-Boniecki herbu Bończa, „Verbum Nobile” (Pismo Środowiska Szlacheckiego), nr 9/10, Sopot 1995, s. 15.
  – dot. sylwetki wielkiego polskiego heraldyka- Adama Bonieckiego.
 21. Mariusz Gizowski, Hanna Solway, Gdańska Roma, „Litery” (Miesięcznik Kulturalno-Polityczny), nr 1, Gdańsk, czerwiec 1995, s. 55-56.
  – dot. Romów polskich i Cyganów Wybrzeża Gdańskiego.
 22. Mariusz Gizowski, Twarzą w stronę Mekki, „Litery” (Miesięcznik Kulturalno-Polityczny), nr 2, Gdańsk, lipiec-sierpień 1995, s. 52.
  – dot. muzułmanów polskich i Tatarów Wybrzeża Gdańskiego.
 23. Mariusz Gizowski, Stepowa cisza polskiego krzyku, „Litery” (Miesięcznik Kulturalno-Polityczny), nr 3, Gdańsk, wrzesień 1995, s. 11-12.
  – dot. mniejszości polskiej w Kazachstanie.
 24. Mariusz Gizowski, Pod skrzydłami wiatraków czyli o religii nie uznającej guzików, „Litery” (Miesięcznik Kulturalno-Polityczny), nr 3, Gdańsk, wrzesień 1995, s. 54-55.
  – dot. mennonitów na Żuławach Wiślanych.
 25. Mariusz Gizowski, Armoriał ormiański (1). Rycerz ormiański, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, nr 5, Kraków 1995, s. 22-23.
  – dot. ormiańskiego herbu „Rycerz ormiański” oraz historii i genealogii ormiańskich rodów: Abgarowiczów i de Abgaro Zachariasiewiczów.

 

Po doktoracie:

 1. Mariusz Gizowski, Bogdan Lutkiewicz, Rola publicznych służb zatrudnienia w promowaniu pracy na własny rachunek w krajach o gospodarce przejściowej, „Biuletyn Informacyjny Krajowego Urzędu Pracy”, nr 5 (18), Warszawa, maj 1996, s. 23-25.
  – dot. problemu promowania pracy na własny rachunek przez służby zatrudnienia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
 2. Mariusz Gizowski, Recenzja książki pod redakcją Andrzeja Nowakowskiego- Królewskie wolne miasto Wadowice. Studia z dziejów i ustroju miasta, „Przebudzenie” (Miesięcznik Kościoła Wadowickiego), nr 1/97 (34), Wadowice, 19 stycznia 1997 r., s. 34-35.
  – recenzja książki pod red. prof. Andrzeja Nowakowskiego:
  Pod red. A. Nowakowskiego, Królewskie wolne miasto Wadowice. Studia z dziejów i ustroju miasta, Białostockie Wydawnictwo Prawnicze „IUSTITIA”, Warszawa 1994, ss. 164.
 3. Mariusz Gizowski, Recenzja książki pod redakcją Andrzeja Nowakowskiego- Królewskie wolne miasto Wadowice. Studia z dziejów i ustroju miasta, cz. II, „Przebudzenie” (Miesięcznik Kościoła Wadowickiego), nr 2/97 (37), Wadowice, 16 lutego 1997 r., s. 34-35.
  – recenzja książki pod red. prof. Andrzeja Nowakowskiego:
  Pod red. A. Nowakowskiego, Królewskie wolne miasto Wadowice. Studia z dziejów i ustroju miasta, Białostockie Wydawnictwo Prawnicze „IUSTITIA”, Warszawa 1994, ss. 164.
 4. Mariusz Gizowski, Armoriał ormiański (2). Bołoz, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, nr 6, Kraków 1995, s. 20-21.
  – dot. ormiańskiego herbu „Bołoz” oraz historii i genealogii ormiańskiego rodu de Bołoz-Antoniewiczów.
 5. Mariusz Gizowski, Krzysztof Knyżewski, Herby mieszczaństwa gdańskiego na tle heraldyki europejskiej, „Borussia” (Pismo Wspólnoty Kulturowej „Borussia” w Olsztynie), nr 14, Olsztyn 1997, s. 271-275.
  – dot. heraldyki mieszczaństwa gdańskiego.
 6. Mariusz Gizowski, Krzysztof Knyżewski, Finansowanie partii politycznych w Polsce (w:) „Teoria i praktyka polityki” (Zeszyt naukowy Uniwersytetu Gdańskiego), nr 2, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Teorii Polityki, Wydawn. „Adam Marszałek”, Toruń 1997, s. 45- 50.
  – dot. zagadnienia finansowania partii politycznych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej.
 7. Mariusz Gizowski, Herby mieszczaństwa gdańskiego na tle heraldyki europejskiej (w:) Mieszczaństwo gdańskie, Pod red. Stanisława Salmonowicza, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 1997, s. 441-447.
  – dot. heraldyki mieszczaństwa gdańskiego.
 8. Mariusz Gizowski, Symbolika ideograficzna Sokolstwa Polskiego (w:) 130 lat Sokolstwa Polskiego, Pod red. Andrzeja Łopaty, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krakowie, Kraków 1997, s. 35-44.
  – dot. symboliki i godła ruchu sokolskiego w Polsce.
 9. Mariusz Gizowski, Armoriał ormiański (3). Róg Bernatowiczów, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, nr 11, Kraków 1998, s.18-19.
  – dot. ormiańskiego herbu „Bernatowicz” oraz historii i genealogii ormiańskich rodów: Bernatowiczów i Bernackich.
 10. Mariusz Gizowski, Der Einfluss der tschechischen Sokolsymbolik auf das Wappen des polnischen Sokolverbandes / Vliv české sokolské symboliky na znak polského Sokola/ (w:) Sokol, jeho vznik, vývoj a význam, Mezinárodní konference, Praha, zárí 1997. Sborník příspévků, Pod red. M. Waic, Praha 1998, s. 237-243.
  – dot. wpływu czeskiej symboliki sokolskiej na godło sokolstwa polskiego.
 11. Mariusz Gizowski, Specyfika heraldyczna herbu rodowego księdza arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, nr 12/13, Kraków 1998, s. 15-24.
  – dot. specyfiki herbu księdza arcybiskupa Józefa Teodorowicza.
 12. Mariusz Gizowski, Symbolika ideograficzna w polskim ruchu sportowym (w:) Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, Pod red. Bernarda Woltmanna, t. III (VI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej, Chycina 1997), Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej – Sekcja Historii KF, Instytut Wychowania Fizycznego Poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 1998, s. 295-300.
  – dot. symboliki znaków sportowych w Polsce.
 13. Mariusz Gizowski, Krzysztof Knyżewski, Rola i znaczenie polityczne Akademickiego Związku Sportowego w Wolnym Mieście Gdańsku (w:) Z zagadnień akademickiej kultury fizycznej. Na dziewięćdziesięciolecie sportu akademickiego w Polsce, Pod red. Bożeny Maksimowskiej, Andrzeja Nowakowskiego, Joanny Rodziewicz-Gruhn, Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1999, s. 69-74.
  – dot. historii AZS w Wolnym Mieście Gdańsku.
 14. Mariusz Gizowski, Krzysztof Knyżewski, Odbudowa i działalność Akademickiego Związku Sportowego w Gdańsku po 1945 roku (w:) Z zagadnień akademickiej kultury fizycznej. Na dziewięćdziesięciolecie sportu akademickiego w Polsce, Pod red. Bożeny Maksimowskiej, Andrzeja Nowakowskiego, Joanny Rodziewicz-Gruhn, Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1999, s. 75-84.
  – dot. historii AZS w Gdańsku.
 15. Mariusz Gizowski, Waldemar Moska, Instytucjonalizacja prawna partii politycznych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej (1989-1995), Gdańsk 1999, ss. 76. (opracowanie zwarte; ISBN 83-86230-61-4).
 16. Mariusz Gizowski, Rola nauk pomocniczych historii w procesie przygotowania humanistycznego nauczycieli kultury fizycznej (w:) Humanistyczny wymiar edukacji nauczycieli wychowania fizycznego, Pod red. Romualda Grzybowskiego, Mirosława Krasnopolskiego, Zdzisława Pawluczuka, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Gdańsk 1999, s. 175-181.
  – dot. funkcji nauk pomocniczych historii w aspekcie ogólnohumanistycznego procesu przygotowania nauczycieli wychowania fizycznego.
 17. Mariusz Gizowski, Krzysztof Knyżewski, Polityczne tło i konsekwencje wyborów prezydenckich w Polsce z 1989 i 1990 roku, „Przegląd Politologiczny”, nr 1-2/1999, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1999, s. 115-124.
  – dot. wyborów prezydenckich w Polsce w 1989 i 1990 roku.
 18. Mariusz Gizowski, Armoriał ormiański (4). Ormiańska Podkowa, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, nr 15, Kraków 1999, s. 20-21.
  – dot. ormiańskiego herbu „Jędrzejowicz” oraz historii i genealogii ormiańskich rodów: Jędrzejowiczów, Jendrzejowiczów i Jędrzejewiczów.
 19. Mariusz Gizowski, Armoriał ormiański (5). Rączy Koń Krzeczunowiczów, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, nr 16, Kraków 1999, s. 22-23.
  – dot. ormiańskiego herbu „Krzeczunowicz” oraz historii i genealogii ormiańskiego rodu de Olejowa-Krzeczunowiczów.
 20. Mariusz Gizowski, Kilka uwag o przypadkach przynależności Ormian polskich do ruchu wolnomularskiego, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, nr 18, Kraków 1999, s. 12-16.
  – dot. przypadków przynależności polskich Ormian do masonerii.
 21. Mariusz Gizowski, Rodowody nadburmistrzów gdańskich XIX wieku, zasłużonych dla rozwoju miasta (w:) Kalendarz Gdański 2000, Towarzystwo Przyjaciół Gdańska, Wydawn. „Gedanica”, Gdańsk 2000, s. 23-33.
  – dot. sylwetek trzech nadburmistrzów gdańskich (Joachima Heinricha Weickhmanna, Karla Augusta Groddecka i Leopolda Wintera) oraz ich herbów rodowych, wywodów genealogicznych oraz zasług dla Gdańska.
 22. Mariusz Gizowski, Armoriał ormiański (6). Gmerki ormiańskie, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, nr 19, Kraków 2000, s. 16-19.
  – dot. jednej z form ormiańskich znaków własnościowo- rozpoznawczych.
 23. Mariusz Gizowski, Emblematy klubów sportowych w Polsce, „Kultura Fizyczna” (Prace Naukowe WSP Częstochowa), z. III, Pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn i Eligiusza Małolepszego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000, s. 89-92.
  – dot. wizerunków znaków rozpoznawczych klubów sportowych w Polsce.
 24. Mariusz Gizowski, National-patriotic movement of polish minority in Kazakhstan after year 1989 (w:) Scientific workshops of the University School of Physical Education in Gdansk, Poland. Studies, reports, reviews, Digital Printing Industries, Pompano Beach (USA) 1999, s. 19-24.
  – dot. działalności narodowo-patriotycznej mniejszości polskiej w Kazachstanie po 1989 roku.
 25. Mariusz Gizowski, Leszek Gondek „On the Third Reich’s trail” /Published by MON, Warsaw 1987/ (w:) Scientific workshops of the University School of Physical Education in Gdansk, Poland. Studies, reports, reviews, Digital Printing Industries, Pompano Beach (USA) 1999, s. 41-46.
  – recenzja książki Leszka Gondka: Na tropach tajemnic Trzeciej Rzeszy, Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1987, ss. 208.
 26. Mariusz Gizowski, Wadowice. Studia z dziejów miasta. Pod red. Andrzeja Nowakowskiego. Wadowice 1997, ss. 292, „Studia Historyczne”, R. XLIII, 2000, z. 2 (169), s. 362-365.
  – recenzja książki pod redakcją Andrzeja Nowakowskiego: Wadowice. Studia z dziejów miasta, Wadowice 1997, ss. 292.
 27. Mariusz Gizowski, Herby patrycjatu gdańskiego / Wappenschilder des Danziger Patriziats, Krajowa Agencja Wydawnicza Sp. z o.o., Gdańska Fundacja Książki, Gdańsk 2000, ss. 734. (opracowanie zwarte; ISBN 83-908373-0-7).
 28. Mariusz Gizowski, Działalność narodowo-patriotyczna mniejszości polskiej w Kazachstanie po 1989 roku (w:) „Prace Naukowe” Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią, t. 4: Idea niepodległości i suwerenności narodowej w działalności Polaków w kraju i na obczyźnie (1918-1998), Pod red. Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2000, s. 279-284.
  – dot. działalności narodowo-patriotycznej mniejszości polskiej w Kazachstanie po 1989 roku.
 29. Mariusz Gizowski, Waldemar Moska, Bibliografia enumeratywna historii polskiej kultury fizycznej 1985-1999, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Gdańsk 2000, ss. 107. (opracowanie zwarte; ISBN 83-85968-29-6).
 30. Mariusz Gizowski, „Sokół” na terenach okupowanej Polski (w:) Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997, Pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2001, s. 194-198.
  – dot. losów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i jego członków w okresie II wojny światowej.
 31. Mariusz Gizowski, Symbolika sokolstwa (w:) Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997, Pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2001, s. 241-246.
  – dot. symboliki i godła polskiego ruchu sokolskiego.
 32. Mariusz Gizowski, Przedwojenni członkowie „Sokoła” pomordowani w Lesie Katyńskim w 1940 roku (w:) Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997, Pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2001, s. 256-260.
  – imienny wykaz zamordowanych w Katyniu sokolich (zbiór 63 opracowanych biogramów).
 33. Mariusz Gizowski, Emblematy i godła Sokolstwa Polskiego (w:) Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997, Pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2001, s. 261- 263.
  – przykładowy zbiór wizerunków.
 34. Mariusz Gizowski, Jan Andrzej Bogucki, Zdzisław Pawluczuk, Działalność turystyczna i sportowa w Sopocie. Sopocki Dzień Autora. Pokłosie z imprez, Wydawn. POMORSSAP przy Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia Autorów Polskich, Gdańsk 2002, ss. 44. (opracowanie zwarte; ISBN 83-88943-04-9).
 35. Mariusz Gizowski, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sopocie. Przyczynek do historii kultury fizycznej w Sopocie (w:) Jan Andrzej Bogucki, Mariusz Gizowski, Zdzisław Pawluczuk, Działalność turystyczna i sportowa w Sopocie. Sopocki Dzień Autora. Pokłosie z imprez, Wydawn. POMORSSAP przy Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia Autorów Polskich, Gdańsk 2002, s. 15-31.
  – dot. dziejów ruchu sokolskiego w Sopocie.
 36. Mariusz Gizowski, Symbolika ideograficzna strzeleckich bractw kurkowych w Polsce (w:) Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce,
  Pod red. Bernarda Woltmanna, t. V (Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej), Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Sekcja Historii Kultury Fizycznej i Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Instytut Wychowania Fizycznego Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2002, s. 55-60.
  – dot. symboliki i godła polskiego ruchu kurkowego.
 37. Mariusz Gizowski, Źródła i obiekty gdańskiej heraldyki patrycjuszowskiej, MMC Gdańskie Wydawnictwo MIREX, Gdańsk 2002, ss. 188. (opracowanie zwarte; ISBN 83-913453-5-1).
 38. Mariusz Gizowski (red.), Polacy na obczyźnie. Studia i szkice z dziejów polskiej diaspory na świecie, MMC Gdańskie Wydawnictwo MIREX, Gdańsk 2003, ss. 208. (opracowanie zwarte; ISBN 83-908481-1-2).
 39. Mariusz Gizowski, Przedmowa (w:) Polacy na obczyźnie. Studia i szkice z dziejów polskiej diaspory na świecie, Pod red. Mariusza Gizowskiego, MMC Gdańskie Wydawnictwo MIREX, Gdańsk 2003, s. 7-8.
  – dot. omówienia całego opracowania publikacji.
 40. Mariusz Gizowski, Sylwetka naukowa prof. dr. hab. Zdzisława Pawluczuka (w:) Polacy na obczyźnie. Studia i szkice z dziejów polskiej diaspory na świecie, Pod red. Mariusza Gizowskiego, MMC Gdańskie Wydawnictwo MIREX, Gdańsk 2003, s. 9-20.
  – dot. życia i działalności oraz kariery zawodowej i naukowej prof. dr. hab. Zdzisława Pawluczuka.
 41. Mariusz Gizowski, Mniejszość polska w Kazachstanie. Zarys problemu (w:) Polacy na obczyźnie. Studia i szkice z dziejów polskiej diaspory na świecie, Pod red. Mariusza Gizowskiego, MMC Gdańskie Wydawnictwo MIREX, Gdańsk 2003, s. 21-27.
  – dot. mniejszości polskiej w Kazachstanie.
 42. Mariusz Gizowski, Działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kazachstanie w latach 1989-1999 (w:) Polacy na obczyźnie. Studia i szkice z dziejów polskiej diaspory na świecie, Pod red. Mariusza Gizowskiego, MMC Gdańskie Wydawnictwo MIREX, Gdańsk 2003, s. 29-41.
  – dot. działalności społeczno-kulturalnej oraz aktywności narodowo-patriotycznej mniejszości polskiej w Kazachstanie po 1989 roku.
 43. Mariusz Gizowski, Sport i rekreacja ruchowa w procesie integracji małych społeczności lokalnych Pomorza Nadwiślańskiego po 1989 roku (politologiczny zarys problemu), „Kultura Fizyczna” (Prace Naukowe WSP Częstochowa), z. V (wyd. specjalne: Tradycje i współczesność kultury fizycznej w Polsce), Pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn i Eligiusza Małolepszego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2003, s. 137-143.
  – dot. politologicznych aspektów integracji małych społeczności lokalnych Pomorza Nadwiślańskiego poprzez sferę tradycji rodzimej kultury fizycznej.
 44. Mariusz Gizowski, Model genetyczno-programowy partii politycznych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, Stowarzyszenie Autorów Polskich, MMC Gdańskie Wydawnictwo MIREX, Gdańsk 2003, ss. 176. (opracowanie zwarte; ISBN 83-913453-8-6).
 45. Mariusz Gizowski, Sylwetki nadburmistrzów gdańskich XIX wieku, zasłużonych dla rozwoju miejskiej organizacji sportu, turystyki i rekreacji fizycznej, „Ziemia Gdańska”. Rocznik Krajoznawczy PTTK, R. II, t. II, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny, Regionalna Pracownia Krajoznawcza im. Prof. Władysława B. Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Gdańsk 2003, s. 53-63.
  – dot. sylwetek trzech nadburmistrzów gdańskich (Joachima Heinricha Weickhmanna, Karla Augusta Groddecka i Leopolda Wintera) oraz ich herbów rodowych, wywodów genealogicznych oraz zasług dla Gdańska.
 46. Mariusz Gizowski, Elitarne ruchy kobiece „Soroptimist” i „Zonta” w strukturach państwa i społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej, Rada Główna Stowarzyszenia Autorów Polskich, Instytut Autorski, Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny w Warszawie, Rada Naukowa Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Prof. Władysława Bogdana Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Gdańsk 2004, ss. 248. (opracowanie zwarte; ISBN 83-913453-9-4).
 47. Mariusz Gizowski, Zarys problematyki weksylologicznej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce (w:) Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce w 135. rocznicę powstania, Pod red. Wojciecha Cynarskiego, Kazimierza Obodyńskiego, Marka Mirkiewicza, Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Rzeszów 2004, s. 22-30.
  – dot. weksylologii polskiego ruchu sokolskiego.
 48. Mariusz Gizowski, Zasadnicze kryteria podziałów politycznych w Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych latach transformacji ustrojowej. Spór o kwestie klasyfikacyjne (w:) Historia i archiwistyka. Studia z dziejów Polski, Polonii i archiwistyki. Księga dedykowana Księdzu doktorowi Romanowi Nirowi, Pod red. J. Farysia, D.A. Rymara i M. Szczerbińskiego, Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 199-206.
  – dot. klasyfikacji podziałów politycznych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej.
 49. Mariusz Gizowski, Modele mechanizmów sprawowania władzy w państwie w projektach konstytucji ugrupowań politycznych (w:) Piętnaście lat doświadczeń polskiej transformacji, Pod red. W. Hładkiewicza i M. Szczerbińskiego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004, s. 7-24.
  – dot. propozycji sprawowania władzy państwowej w ujęciu projektów konstytucji poszczególnych polskich formacji politycznych.
 50. Mariusz Gizowski, Zarys dziejów rozwoju sportu tenisowego w Sopocie, „Kultura Fizyczna” (Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie), z. VI, Pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn i Eligiusza Małolepszego, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2005, s. 67-80.
  – dot. genezy i rozwoju sportu tenisowego w Sopocie.
 51. 76. Mariusz Gizowski, Specyfika społeczności cygańsko-romskiej Wybrzeża Gdańskiego – socjologiczna analiza środowiska, „Ziemia Gdańska”. Rocznik Krajoznawczy PTTK, R. III, t. III, 2004, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny, Regionalna Pracownia Krajoznawcza im. Prof. Władysława B. Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Wydawnictwo-Drukarnia Jan Laskowski, Gdańsk 2005, s. 67-72.
  – dot. socjologicznej charakterystyki mniejszości cygańsko-romskiej Wybrzeża Gdańskiego.
 52. Mariusz Gizowski, Specyfika pomorskich środowisk mennonickich – socjologiczne studium społeczności, „Ziemia Gdańska”. Rocznik Krajoznawczy PTTK, R. III, t. III, 2004, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny, Regionalna Pracownia Krajoznawcza im. Prof. Władysława B. Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Wydawnictwo-Drukarnia Jan Laskowski, Gdańsk 2005, s. 73-75.
  – dot. socjologicznej charakterystyki mniejszości mennonickiej na Pomorzu.
 53. Mariusz Gizowski, Społeczne uwarunkowania asymilacji mniejszości ormiańskiej na Wybrzeżu Gdańskim – socjologiczne aspekty problemu, „Ziemia Gdańska”. Rocznik Krajoznawczy PTTK, R. III, t. III, 2004, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny, Regionalna Pracownia Krajoznawcza im. Prof. Władysława B. Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Wydawnictwo-Drukarnia Jan Laskowski, Gdańsk 2005, s. 77-83.
  – dot. socjologicznej charakterystyki mniejszości ormiańskiej Wybrzeża Gdańskiego oraz zjawiska społecznej asymilacji.
 54. Mariusz Gizowski, Socjologiczna analiza środowiska Tatarów Wybrzeża Gdańskiego, „Ziemia Gdańska”. Rocznik Krajoznawczy PTTK, R. III, t. III, 2004, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny, Regionalna Pracownia Krajoznawcza im. Prof. Władysława B. Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Wydawnictwo-Drukarnia Jan Laskowski, Gdańsk 2005, s. 85-89.
  – dot. socjologicznej charakterystyki mniejszości tatarskiej Wybrzeża Gdańskiego oraz mniejszości muzułmańskiej w Polsce.
 55. 80. Mariusz Gizowski, Wszechstronny i kompetentny krajoznawca – słów kilka o redaktorze Edwinie Kozłowskim, „Gościniec” (Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego), nr 3 (20)/2005, Zarząd Główny PTTK, Warszawa 2005, s. 46- 48.
  – dot. sylwetki zasłużonego działacza PTTK – redaktora Edwina Franciszka Kozłowskiego.
 56. Mariusz Gizowski, Przemiany struktury społecznej w Polsce, Przegląd Społeczny „Dziś”, nr 11 (182), listopad 2005, s. 46-54.
  – dot. procesów społecznych w okresie transformacji ustrojowej, roli klasy średniej i głównych grup społecznych współczesnej Polski.
 57. Mariusz Gizowski, Początki i rozwój sumo w Polsce (1994-2002) (w:) Z dziejów kultury fizycznej w Polsce, Pod red. Stanisława Zaborniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 198-204.
  – dot. genezy i rozwoju zapasów sumo w Polsce.
 58. Mariusz Gizowski, Cele i zadania powstania „Gdańskich Zapisków Historyczno-Społecznych”, „Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne”, T. I, R. 2004, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny w Gdańsku, Rada Naukowa Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK im. Prof. Władysława Bogdana Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Wydawniczy Ośrodek Badawczy – Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 7-8.
  – dot. powołania do życia rocznika: „Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne” (tzw. wstępniak).
 59. Mariusz Gizowski, Sylwetka naukowa prof. zw. dr. hab. Macieja Tadeusza Krzyżanowskiego z okazji 85-tej rocznicy urodzin. Społeczny zarys postaci, ”, „Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne”, T. I, R. 2004, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny w Gdańsku, Rada Naukowa Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK im. Prof. Władysława Bogdana Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Wydawniczy Ośrodek Badawczy – Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 9-10.
  – dot. sylwetki zasłużonego uczonego Prof. Macieja Tadeusza Krzyżanowskiego.
 60. Mariusz Gizowski, Pułapki ukrytego programu. Socjologiczna analiza zjawiska „ukrytego programu” w społecznych uwarunkowaniach środowisk uczniowskich, „Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne”, T. I, R. 2004, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny w Gdańsku, Rada Naukowa Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK im. Prof. Władysława Bogdana Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Wydawniczy Ośrodek Badawczy – Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 56-59.
  – dot. społecznych aspektów zjawiska tzw. ukrytego programu w szkolnym życiu młodzieży.
 61. Mariusz Gizowski, Społeczne uwarunkowania rozwoju szkolnictwa i oświaty mniejszości narodowych i grup etnicznych w strukturach PRL (na przykładzie mniejszości ukraińskiej), „Gdańskie Zapiski Historyczno- Społeczne”, T. I, R. 2004, Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Regionalny w Gdańsku, Rada Naukowa Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK im. Prof. Władysława Bogdana Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Wydawniczy Ośrodek Badawczy – Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 60-63.
  – dot. społecznych aspektów szkolnictwa mniejszości narodowych w okresie PRL.
 62. Mariusz Gizowski, Transformacja ustrojowa w Polsce. Socjologiczne ujęcie problemu, „Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne”, T. I, R. 2004, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny w Gdańsku, Rada Naukowa Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK im. Prof. Władysława Bogdana Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Wydawniczy Ośrodek Badawczy – Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 64-70.
  – dot. społecznych aspektów transformacji ustrojowej w Polsce.
 63. Mariusz Gizowski, Klasa średnia w procesie zmian polskiej struktury społecznej w okresie transformacji ustrojowej, „Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne”, T. I, R. 2004, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny w Gdańsku, Rada Naukowa Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK im. Prof. Władysława Bogdana Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Wydawniczy Ośrodek Badawczy – Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 71- 79.
  – dot. przemian struktury społecznej w Polsce oraz roli tzw. klasy średniej w okresie transformacji ustrojowej.
 64. Mariusz Gizowski, Rewolucje społeczno-polityczne. Próba socjologicznej eksplikacji, „Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne”, T. I, R. 2004, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny w Gdańsku, Rada Naukowa Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK im. Prof. Władysława Bogdana Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Wydawniczy Ośrodek Badawczy – Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 80-88.
  – dot. socjologicznych aspektów zjawiska rewolucji społeczno- politycznych.
 65. Mariusz Gizowski, Społeczne ujęcie fenomenu korporacjonizmu, „Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne”, T. I, R. 2004, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny w Gdańsku, Rada Naukowa Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK im. Prof. Władysława Bogdana Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Wydawniczy Ośrodek Badawczy – Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 89-93.
  – dot. społecznych aspektów korporacjonizmu na świecie.
 66. Mariusz Gizowski, Przywództwo we współczesnych środowiskach polonijnych Kazachstanu. Socjologiczna analiza problemu, „Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne”, T. I, R. 2004, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny w Gdańsku, Rada Naukowa Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK im. Prof. Władysława Bogdana Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Wydawniczy Ośrodek Badawczy – Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 94-103.
  – dot. socjologicznych aspektów ról przywódczych w dzisiejszych społecznościach polonijnych Kazachstanu.
 67. Mariusz Gizowski, Socjologiczne aspekty spółdzielczości polskiej w okresie II wojny światowej. Recenzja pracy Haliny Trockiej, „Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne”, T. I, R. 2004, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny w Gdańsku, Rada Naukowa Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK im. Prof. Władysława Bogdana Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Wydawniczy Ośrodek Badawczy – Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 127-129.
  – recenzja książki dr Haliny Trockiej: Spółdzielczość polska w kampanii wrześniowej i antyhitlerowskim ruchu oporu na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945), Wydawnictwo Spółdzielnia Pracy Czasopisma „Spółdzielca”, Warszawa 2004, ss. 166.
 68. Mariusz Gizowski, Socjologiczna analiza pracy „When men revolt and why. A reader in political violence revolution”, „Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne”, T. I, R. 2004, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny w Gdańsku, Rada Naukowa Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK im. Prof. Władysława Bogdana Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Wydawniczy Ośrodek Badawczy – Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 130-138.
  – recenzja anglojęzycznej pracy: When men revolt and why. A reader in political violence and revolution, Edited by James Chowning Davies, The Free Press, New York, Collier-Macmillan Limited, London, 1971, ss. 357.
 69. Mariusz Gizowski, Uwarunkowania i tendencje zmian w polskiej strukturze społecznej w okresie transformacji ustrojowej. Próba socjologicznego opisu (w:) Historia i bibliologia. Księga dedykowana pamięci doktora Zdzisława Konstantego Jagodzińskiego (1927-2001), Pod red. Janusza Farysia i Marka Szczerbińskiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, „SONAR” Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski 2005, s. 145-153.
  – dot. socjologicznych aspektów procesu zmian polskiej struktury społecznej w okresie transformacji ustrojowej.
 70. Mariusz Gizowski, Zdzisław Pawluczuk, „Biuletyn Sekcji Historii Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej”, nr 4/2005, Gorzów Wielkopolski 2005, s. 11.
  – dot. sylwetki zasłużonego historyka i politologa – prof. dr. hab. Zdzisława Pawluczuka.
 71. Mariusz Gizowski, Transformacja ustrojowa w Polsce. Próba ujęcia socjologicznego (w:) Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej. Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka- Jeziorańskiego (1914-2005), Pod red. J. Farysia i M. Szczerbińskiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wielkopolskim, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2005, s. 507-513.
  – dot. społecznych aspektów transformacji ustrojowej w Polsce.
 72. Mariusz Gizowski, Społeczne oddziaływanie symboliki ideograficznej ruchu sokolskiego w Polsce – socjologiczna analiza zjawiska, „Przegląd Sokoli” (Organ Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie), nr 19/2005, Kraków 2005, s. 7-11.
  – dot. społecznych aspektów oddziaływania symboliki i godła ruchu sokolskiego w Polsce.
 73. Mariusz Gizowski, Społeczne oddziaływanie symboliki ideograficznej ruchu sokolskiego w Polsce – socjologiczna analiza zjawiska, „Ziemia Gdańska”. Rocznik Krajoznawczy PTTK, R. IV, t. IV, 2005, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny, Regionalna Pracownia Krajoznawcza im. Prof. Władysława B. Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Wydawnictwo-Drukarnia Jan Laskowski, Gdańsk 2006, s. 79-83.
  – dot. socjologicznych aspektów symboliki ideograficznej Sokolstwa Polskiego.
 74. Mariusz Gizowski, Sylwetka Redaktora Edwina Franciszka Kozłowskiego. Społeczny zarys postaci, „Ziemia Gdańska”. Rocznik Krajoznawczy PTTK, R. IV, t. IV, 2005, Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Regionalny, Regionalna Pracownia Krajoznawcza im. Prof. Władysława B. Wędzińskiego w Gdańsku Afiliowana do Instytutu Morskiego w Gdańsku, Wydawnictwo-Drukarnia Jan Laskowski, Gdańsk 2006, s. 149-153.
  – dot. sylwetki zasłużonego działacza PTTK – redaktora Edwina Franciszka Kozłowskiego.
 75. Mariusz Gizowski, Socjologiczne studium fenomenu korporacjonizmu (w:) Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki. Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu, Pod red. J. Farysia, H. Kocója i M. Szczerbińskiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wielkopolskim, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polskie Towarzystwo Historyczne, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 501-507.
  – dot. społecznych aspektów modelu korporacjonizmu.
 76. Mariusz Gizowski, Rewolucje społeczno-polityczne. Próba interpretacji socjologicznej (w:) Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Richardowi Pipesowi, Pod red. H. Kocója, R. Małka i M. Szczerbińskiego, Instytut Historii i Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie” w Gorzowie Wielkopolskim, Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake, Polskie Towarzystwo Historyczne, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 475-483.
  – dot. społecznych aspektów procesów rewolucji.

 

Po habilitacji:

 1. Mariusz Gizowski, Spoločensko-politický kontext premeny modelu rodiny v priebehu západného sveta – pokus o syntézu (w:) Súčasné otázky výchovy a vzdelávania. Zborník prednášok z konferencie, Pod red. Amantiusa Akimjaka, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2006, s. 41-51 (Publikacja w języku słowackim).
  – dot. społeczno-politycznego kontekstu przemiany modelu rodziny w kulturze świata zachodniego.
 2. Mariusz Gizowski, Społeczno-polityczny kontekst przemiany modelu rodziny na przestrzeni dziejów świata zachodniego w epokach starożytności, feudalizmu i kapitalizmu, „Roczniki Teologiczne”, T. LIV, z. 10 – 2007 („Nauki o Rodzinie”), Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2007, s. 303-317.
  – dot. społeczno-politycznych aspektów przemiany instytucji rodziny w historii kultury zachodniej.
 3. Марiуш Гiзовскі, Польська родина в період суспільної трансформації (в:) Ситуація родини в сучасному суспільстві – досвід Центрально-Східної Европи. Співпраця Університетів підтримуюча розвиток регіонів – люблінського та львівськово, науковий редактор: Юлія Горбанюк, Люблінський католицький університет Iоана Павла II, Люблінська школа бізнесу Фундації Розвитку ЛКУ, Люблін 2007, c. 15-23 (Publikacja w języku ukraińskim: Mariusz Gizowski, Polska rodzina w okresie transformacji ustrojowej /w:/ Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie – doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej. Współpraca uniwersytetów wspierająca rozwój regionów- lubelskiego i lwowskiego, Pod red. Julii Gorbaniuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła Biznesu, Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2007, s. 15-23).
  – dot. społeczno-politycznych aspektów kondycji modelu polskiej rodziny w okresie transformacji ustrojowej.
 4. Mariusz Gizowski, Przedmowa, „Gdańskie Zapiski Historyczno- Społeczne”, t. II / 2005-2007, Katedra Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Instytut Autorski – Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie, Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie (Sodalitas Litteraria Vistulana) przy Oddziale Gdańskim SAP, Wydawnictwo POMORSSAP przy Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia Autorów Polskich, Gdańsk 2008, s. 5-6.
  – dot. kontynuacji rocznika: „Gdańskie Zapiski Historyczno- Społeczne” (tzw. wstępniak).
 5. Mariusz Gizowski, Krzysztof Knyżewski, Podstawowe kierunki rozwoju polskiej polityki zagranicznej w XXI wieku (Główne preferencje i priorytety), „Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne”, t. II / 2005-2007, Katedra Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Instytut Autorski – Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie, Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie (Sodalitas Litteraria Vistulana) przy Oddziale Gdańskim SAP, Wydawnictwo POMORSSAP przy Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia Autorów Polskich, Gdańsk 2008, s. 7-16.
  – dot. zasadniczych kierunków rozwoju polskiej polityki zagranicznej w XXI wieku.
 6. Mariusz Gizowski, Pozaeuropejski wymiar polskiej polityki zagranicznej, „Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne”, t. II / 2005-2007, Katedra Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Instytut Autorski – Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie, Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie (Sodalitas Litteraria Vistulana) przy Oddziale Gdańskim SAP, Wydawnictwo POMORSSAP przy Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia Autorów Polskich, Gdańsk 2008, s. 17-25.
  – dot. rozmaitych aspektów polskiej polityki zagranicznej.
 7. Mariusz Gizowski, Polska rodzina w okresie transformacji ustrojowej, „Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne”, t. II / 2005-2007, Katedra Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Instytut Autorski – Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie, Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie (Sodalitas Litteraria Vistulana) przy Oddziale Gdańskim SAP, Wydawnictwo POMORSSAP przy Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia Autorów Polskich, Gdańsk 2008, s. 26-34.
  – dot. modelu polskiej rodziny w okresie przemian ustrojowych.
 8. Mariusz Gizowski, Społeczno-polityczne aspekty przemiany modelu rodziny na przestrzeni dziejów świata zachodniego, „Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne”, t. II / 2005-2007, Katedra Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Instytut Autorski – Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie, Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie (Sodalitas Litteraria Vistulana) przy Oddziale Gdańskim SAP, Wydawnictwo POMORSSAP przy Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia Autorów Polskich, Gdańsk 2008, s. 35-44.
  – dot. społeczno-politycznego kontekstu przemiany modelu rodziny na przestrzeni dziejów świata zachodniego w epokach starożytności, feudalizmu i kapitalizmu.
 9. Mariusz Gizowski, Specyfika współczesnej rodziny w kulturze świata zachodniego, „Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne”, t. II / 2005-2007, Katedra Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Instytut Autorski – Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie, Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie (Sodalitas Litteraria Vistulana) przy Oddziale Gdańskim SAP, Wydawnictwo POMORSSAP przy Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia Autorów Polskich, Gdańsk 2008, s. 45-55.
  – dot. modelu współczesnej rodziny w kulturze cywilizacji zachodniej.
 10. Mariusz Gizowski, Piewca Kociewia – Jubileusz 50-lecia pracy twórczej i działalności publicystycznej red. Edwina Franciszka Kozłowskiego, „Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne”, t. II / 2005-2007, Katedra Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Instytut Autorski – Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie, Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie (Sodalitas Litteraria Vistulana) przy Oddziale Gdańskim SAP, Wydawnictwo POMORSSAP przy Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia Autorów Polskich, Gdańsk 2008, s. 221-226.
  – dot. sylwetki zasłużonego działacza PTTK – redaktora Edwina Franciszka Kozłowskiego.
 11. Mariusz Gizowski, Rola i znaczenie bursztynu w kulturze europejskiej od czasów starożytnych do epoki nowożytnej (w:) Bursztyn jako dobro turystyczne basenu Morza Bałtyckiego, Pod red. Janusza Hochleitnera, Wydawnictwo Oddziału Ziemia Elbląska Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Wydział Zamiejscowy w Elblągu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Jantar 2008, s. 87-98.
  – dot. pozycji bursztynu jako surowca w kulturze Europy na przestrzeni wieków.
 12. Mariusz Gizowski, Przedmowa (cele i zadania powołania do życia „Nadwiślańskiego Rocznika Historyczno-Społecznego”), „Nadwiślański Rocznik Historyczno-Społeczny”, T. I, R. 2005-2007, Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie (Sodalitas Litteraria Vistulana) przy Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia Autorów Polskich, Katedra Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Instytut Autorski – Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie, Gdańsk 2008, s. 5-6.
  – dot. powołania do życia periodyku: „Nadwiślański Rocznik Historyczno-Społeczny” (tzw. wstępniak).
 13. Mariusz Gizowski, Krzysztof Knyżewski, Manipulacja i kłamstwo jako sztuka osiągania celów politycznych. Refleksje na temat warunków brzegowych procesu demokratycznego, „Nadwiślański Rocznik Historyczno-Społeczny”, T. I, R. 2005-2007, Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie (Sodalitas Litteraria Vistulana) przy Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia Autorów Polskich, Katedra Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Instytut Autorski – Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie, Gdańsk 2008, s. 47-53.
  – dot. politologiczno-socjologicznych aspektów manipulacji politycznej w strukturach demokratyzującego się państwa.
 14. Mariusz Gizowski, Historyczno-społeczne zjawisko przynależności Ormian polskich do ruchu wolnomularskiego, „Nadwiślański Rocznik Historyczno-Społeczny”, T. I, R. 2005-2007, Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie (Sodalitas Litteraria Vistulana) przy Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia Autorów Polskich, Katedra Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Instytut Autorski – Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie, Gdańsk 2008, s. 54-57.
  – dot. społecznego zjawiska przynależności polskich Ormian do masonerii.
 15. Mariusz Gizowski, Postawa poetycka Krystiana Konarada Moreńskiego, „Nadwiślański Rocznik Historyczno-Społeczny”, T. I, R. 2005-2007, Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie (Sodalitas Litteraria Vistulana) przy Oddziale Gdańskim Stowarzyszenia Autorów Polskich, Katedra Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Instytut Autorski – Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie, Gdańsk 2008, s. 281.
  – dot. poetyckiej twórczości Krystiana Konrada Moreńskiego (recenzja jego twórczości).
 16. Mariusz Gizowski, Aktywność polskiej polityki zagranicznej w regionach pozaeuropejskich (w:) Z najnowszych dziejów Polski. Szkice historyczno- politologiczne, Pod red. Pawła A. Leszczyńskiego i Marka Szczerbińskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Sekcja Historii, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział Lubuski, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 109-117.
  – dot. głównych pozaeuropejskich kierunków polskiej polityki zagranicznej.
 17. Mariusz Gizowski, Krzysztof Knyżewski, Wizja i kierunki rozwoju polskiej polityki zagranicznej w XXI wieku (w:) Z najnowszych dziejów Polski. Szkice historyczno-politologiczne, Pod red. Pawła A. Leszczyńskiego i Marka Szczerbińskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Sekcja Historii, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział Lubuski, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 129-137.
  – dot. strategii rozwoju kierunków polskiej polityki zagranicznej w XXI wieku.
 18. Mariusz Gizowski, Krzysztof Knyżewski, Specyfika i uwarunkowania aktywizacji turystycznej regionów nadmorskich basenu Morza Bałtyckiego (w:) Problemy turystyki morskiej i regionów nadmorskich, Pod red. Mariana Turka, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości. Szkoła Wyższa w Sopocie, Gdańsk – Sopot 2009, s. 353-363.
  – dot. aspektów rozwoju przemysłu turystycznego nadmorskich regionów Bałtyku.
 19. Mariusz Gizowski, Specyfika współczesnej rodziny w kulturze świata zachodniego, „Roczniki Teologiczne”, T. LV, z. 10 – 2008 („Nauki o Rodzinie”), Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2008, s. 49-65.
  – dot. charakterystyki współczesnego modelu instytucji rodziny w kulturze zachodniej.
 20. Mariusz Gizowski, Bursztyn w kontekście symboliki leczniczo-magicznej oraz sakralno-religijnej (w:) Bursztyn jako stymulator turystyki kulturowej, Pod red. Janusza Hochleitnera, Wydział Zamiejscowy w Elblągu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Jantar 2009, s. 19-29.
  – dot. roli i znaczenia bursztynu w aspekcie ezoterycznym i mistycznym.
 21. Mariusz Gizowski, Los problemas de transformación del sistema en Polonia. Monografía de la transformación polaca en el contexto de cambios en Europa, Instituto Científico y Documentl de los Asustos Polaco-Espanoles, Centro Báltico de Investigación Documental, Gdañsk 2010, ss. 128. (opracowanie zwarte; ISBN 978-83-87227-96-8).
 22. Mariusz Gizowski, Współczesne zagrożenia jednostki wynikające z autokreacji. Analiza krytyczna (w:) Autokreacja. Aspekty wybrane, Pod red. Krzysztofa K. Przybycienia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2010, s. 95-114.
  – dot. omówienia problemu autokreacji na tle szeroko pojętych uwarunkowań ponowoczesności.
 23. Mariusz Gizowski, Znaczenie ról przywódczych we współczesnych środowiskach polonijnych Kazachstanu – próba socjologicznej analizy problemu (w:) Przywództwo polityczne a przywództwo polonijne. Między teorią a praktyką, Pod red. Jacka Knopka, Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011, s. 111-121.
  – dot. politycznych ról przywódczych w środowiskach mniejszości polskiej Kazachstanu.
 24. Mariusz Gizowski, Wybrane aspekty pracy socjalnej. Analiza krytyczna. Podręcznik akademicki, Nadbałtycki Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny, Gdańsk 2011, ss. 324. (opracowanie zwarte; ISBN 978-83-931426-7-5).
 25. Mariusz Gizowski, Wyzwania współczesnej pedagogiki w aspekcie uwarunkowań polityki regionalnej (w:) Nauczyciel we współczesnej szkole. Zmiana – zadania – rozwój, Pod red. Violetty Kopińskiej i Jolanty Flanz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Włocławek 2011, s. 11-20.
  – dot. omówienia zadań stojących przed współczesną pedagogiką na tle różnych determinant polityki lokalnej.
 26. Mariusz Gizowski, Wybrane problemy teorii kształcenia. Szkice pedagogiczne, Nadbałtycki Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny, Szczecin 2012, ss. 101. (opracowanie zwarte; ISBN 978-83-931426-9-9).
 27. Mariusz Gizowski (red. nauk.), Z problematyki podmiotów pracy socjalnej. Studia i szkice, Nadbałtycki Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny, Gdańsk 2012, ss. 190 (opracowanie zwarte; ISBN 978-83-931426-8-2).
 28. Mariusz Gizowski, Przedmowa (w:) Z problematyki podmiotów pracy socjalnej. Studia i szkice, Pod red. Mariusza Gizowskiego, Nadbałtycki Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny, Gdańsk 2012, s. 7-17.
  – dot. omówienia całego opracowania publikacji.
 29. Mariusz Gizowski, Typologia klasyfikacyjna podmiotów pracy socjalnej (w:) Z problematyki podmiotów pracy socjalnej. Studia i szkice, Pod red. Mariusza Gizowskiego, Nadbałtycki Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny, Gdańsk 2012, s. 19-31.
  – dot. systematyzacji typologiczno-klasyfikacyjnej podmiotów pracy socjalnej.
 30. Mariusz Gizowski, Grupy samopomocy typu „self-help group” jako specyficzny podmiot pracy socjalnej w procesie promocji zdrowia (w:) Z problematyki podmiotów pracy socjalnej. Studia i szkice, Pod red. Mariusza Gizowskiego, Nadbałtycki Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny, Gdańsk 2012, s. 33- 42.
  – dot. roli i znaczenia grup samopomocowych w aspekcie promocji zdrowia i środowiskowych działań prozdrowotnych.
 31. Mariusz Gizowski, Proces nauczania i wychowania w okresie średniowiecza. Zarys problematyki (w:) Rozważania wokół dylematów współczesnej pedagogiki, Pod red. Barbary Moraczewskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Włocławek 2012, s. 41-56.
  – dot. rozwoju procesu edukacji w Europie w okresie średniowiecza.
 32. Mariusz Gizowski, Współczesne zagrożenia jednostki wynikające z autokreacji. Analiza krytyczna (w:) Rozważania wokół dylematów współczesnej pedagogiki, Pod red. Barbary Moraczewskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Włocławek 2012, s. 177-196.
  – dot. omówienia zjawiska tzw. autokreacji w aspekcie szeroko pojętego postmodernizmu.
 33. Mariusz Gizowski (red. nauk.), Blaski i cienie procesów transnarodowych. Studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne, Nadbałtycki Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny, Gdynia 2012, ss. 155. (opracowanie zwarte; ISBN 978-83-935181-2-8).
 34. Mariusz Gizowski, Przedmowa (w:) Blaski i cienie procesów transnarodowych. Studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne, Nadbałtycki Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny, Gdynia 2012, s. 7- 10.
  – dot. omówienia całego opracowania publikacji.
 35. Mariusz Gizowski, Historyczno-społeczne zjawisko przynależności Ormian polskich do ruchu wolnomularskiego (w:) Blaski i cienie procesów transnarodowych. Studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne, Pod red. Mariusza Gizowskiego, Nadbałtycki Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny, Gdynia 2012, s. 75- 79.
  – dot. omówienia sylwetek polskich Ormian w masonerii: Józefa Epifaniego (Epifaniusza) Minasowicza, Józefa Dionizego Minasowicza, Dawida Torosiewicza i Heleny Bołoz-Antoniewicz.
 36. Mariusz Gizowski, Społeczne uwarunkowania rozwoju szkolnictwa i oświaty mniejszości narodowych i grup etnicznych w strukturach PRL – na przykładzie mniejszości ukraińskiej (w:) Blaski i cienie procesów transnarodowych. Studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne, Pod red. Mariusza Gizowskiego, Nadbałtycki Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny, Gdynia 2012, s. 115- 120.
  – dot. różnych aspektów edukacji szkolnej mniejszości narodowych i grup etnicznych w okresie PRL.
 37. Mariusz Gizowski, Pozaeuropejski wymiar polskiej polityki zagranicznej (w:) Blaski i cienie procesów transnarodowych. Studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne, Pod red. Mariusza Gizowskiego, Nadbałtycki Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny, Gdynia 2012, s. 121- 131.
  – dot. pozaeuropejskich kierunków rozwoju i uwarunkowań polskiej polityki zagranicznej.
 38. Mariusz Gizowski, Krzysztof Knyżewski, Z teorii procesów transnarodowych – aspekt filozoficzno-edukacyjny (w:) Blaski i cienie procesów transnarodowych. Studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne, Pod red. Mariusza Gizowskiego, Nadbałtycki Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny, Gdynia 2012, s. 37-47.
  – dot. edukacyjnych i filozoficznych uwarunkowań rozwoju procesów transnarodowych.
 39. Mariusz Gizowski, Krzysztof Knyżewski, Specyfika funduszy europejskich w aspekcie ich zadań i organizacji (w:) Blaski i cienie procesów transnarodowych. Studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne, Pod red. Mariusza Gizowskiego, Nadbałtycki Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny, Gdynia 2012, s. 133-142.
  – dot. omówienia złożonego problemu funduszy europejskich oraz ich poszczególnych kategorii.
 40. Mariusz Gizowski, Krzysztof Knyżewski, Manipulacja i kłamstwo jako sztuka osiągania celów politycznych. Refleksje na temat warunków brzegowych procesu demokratycznego (w:) Blaski i cienie procesów transnarodowych. Studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne, Pod red. Mariusza Gizowskiego, Nadbałtycki Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny, Gdynia 2012, s. 143-151.
  – dot. politologicznych rozważań na temat specyfiki manipulacji i kłamstwa jako swoistych kategorii politycznych.
 41. Mariusz Gizowski, System pedagogiczny Sergiusza Hessena a współczesność, „Społeczeństwo i Rodzina” (Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), nr 31 (2/2012), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, kwiecień – maj – czerwiec 2012, Stalowa Wola 2012, s. 144-151.
  – recenzja książki Krzysztofa K. Przybycienia: The Forgotten Educator. Searching for the Use of Sergius Hessen Pedagogy as a Solution to Today’s Educational Dilemmas (Zapomniany pedagog. Poszukiwanie możliwości wykorzystania pedagogiki Sergiusza Hessena do rozwiązywania współczesnych dylematów edukacyjnych), National M. Dragomanov Pedagogical University Press, Kyiv (Kijów) 2012, ss. 189.
 42. Mariusz Gizowski (red. nauk.), Z problematyki edukacyjno-pedagogicznej w Polsce i na świecie. Studia – szkice – rozprawy, Instytut Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013, ss. 243. (opracowanie zwarte; ISBN 978-83-935181-4-2).
 43. Mariusz Gizowski, Przedmowa (w:) Z problematyki edukacyjno-pedagogicznej w Polsce i na świecie. Studia – szkice – rozprawy, Pod red. Mariusza Gizowskiego, Instytut Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013, s. 7-9.
  – dot. omówienia całego opracowania publikacji.
 44. Mariusz Gizowski, Specyfika pedagogiki i edukacji międzykulturowej w okresie przemian świata zachodniego (w:) Z problematyki edukacyjno-pedagogicznej w Polsce i na świecie. Studia – szkice – rozprawy, Pod red. Mariusza Gizowskiego, Instytut Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013, s. 11-28.
  – dot. problematyki edukacji wielokulturowej w USA i Europie Zachodniej.
 45. Mariusz Gizowski, Współczesne wyzwania resocjalizacji w Polsce w warunkach penitencjarnych i postpenitencjarnych (w:) Z problematyki edukacyjno-pedagogicznej w Polsce i na świecie. Studia – szkice – rozprawy, Pod red. Mariusza Gizowskiego, Instytut Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013, s. 187-204.
  – dot. problematyki krajowych wyzwań resocjalizacyjnych w warunkach penitencjarnych i postpenitencjarnych.
 46. Mariusz Gizowski, Wielowymiarowość problematyki schizofrenii – rozważania krytyczne (w:) Perspektywy rozwoju psychiatrii środowiskowej w Koszalinie, Pod red. Agnieszki Hłobił, Instytut Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013, s. 107-133.
  – dot. problematyki różnych aspektów choroby schizofrenii.
 47. Mariusz Gizowski, Współczesna myśl filozoficzno-pedagogiczna w aspekcie wyzwań edukacyjnych. Koncepcje – nurty – problemy, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013, ss. 339. (opracowanie zwarte; ISBN 978-83-7365-311-5).
 48. Mariusz Gizowski (red. nauk.), Meandry i transgresje myśli pedagogicznej i edukacyjnej, Instytut Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014, ss. 231. (opracowanie zwarte; ISBN 978-83-935181-5-9).
 49. Mariusz Gizowski, Przedmowa (w:) Meandry i transgresje myśli pedagogicznej i edukacyjnej, Instytut Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014, s. 7-12.
  – dot. omówienia całego opracowania publikacji.
 50. Mariusz Gizowski, Uwarunkowania społeczne, etyczne i pedagogiczne pomocy paliatywnej i hospicyjnej (w:) Meandry i transgresje myśli pedagogicznej i edukacyjnej, Instytut Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014, s. 89-109.
  – dot. różnych aspektów opieki paliatywnej i hospicyjnej.
 51. Mariusz Gizowski, Paulina Mamiedow, Resocjalizacja a religia. Szkice edukacyjne, Nadbałtycki Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny, Gdańsk 2015, ss. 192 (opracowanie zwarte; ISBN 978-83-935181-9-7).
 52. Mariusz Gizowski, Niebezpieczne nurty i idee filozoficzno- pedagogiczne XX wieku, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2015, ss. 296 (opracowanie zwarte; ISBN 978-83-7365-371-9).
 53. Mariusz Gizowski, Paulina Mamiedow, Izabela Piecuch, Pedagogika w ochronie planety Ziemia, „Rocznik Ochrona Środowiska”, Środkowopomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Koszalin 2016, T. 18, R. 2016, Cz. 1, s. 352-371.
  – dot. znaczenia edukacji ekologicznej w procesie ochrony środowiska naturalnego Ziemi.
 54. Mariusz Gizowski, Krzysztof Knyżewski, Wybrane zagrożenia stanu bezpieczeństwa współczesnej pedagogiki i edukacji, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2017, ss. 238. (opracowanie zwarte; ISBN 978-83-947054-0-4).
 55. Mariusz Gizowski, Cezary Tatarczuk, Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze aksjologicznym, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2017, ss. 300. (opracowanie zwarte; ISBN 978-83-947054-1-1).
 56. Mariusz Gizowski (red. nauk.), Jarosław Jędrzejczyk (red. nauk.), Policyjne meandry nauki. Studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2018, ss. 182. (opracowanie zwarte; ISBN 978-83-947054-2-8).
 57. Mariusz Gizowski, Jarosław Jędrzejczyk, Przedmowa (w:) Policyjne meandry nauki. Studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka, Pod red. Mariusza Gizowskiego i Jarosława Jędrzejczyka, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2018, s. 9-10.
  – dot. ogólnych założeń, celu i zakresu całej serii wydawniczej.
 58. Mariusz Gizowski, Bezpieczeństwo społeczne w kontekście problematyki definicyjno-teoretycznej. Podejście filozoficzno-etyczme (w:) Policyjne meandry nauki. Studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka, Pod red. Mariusza Gizowskiego i Jarosława Jędrzejczyka, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2018, s. 15-28.
  – dot. problematyki z zakresu bezpieczeństwa społecznego, w tym bezpieczeństwa socjalnego i bezpieczeństwa psychospołecznego obywateli.
 59. Mariusz Gizowski, Krzysztof Knyżewski, Kategoria procesów transnarodowych w płaszczyźnie filozoficzno-edukacyjnej i securitologicznej, „Paideia / Παιδεία”, nr 1/2019, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, Warszawa 2019, s. 109-131.
  – dot. problematyki wielopłaszczyznowości procesów transnarodowych w aspekcie szeroko pojętej edukacji i nauk o bezpieczeństwie.
 60. Mariusz Gizowski (red. nauk.), Wojciech Wosek (red. nauk.), Policyjne meandry nauki. Problematyka przestępczości zorganizowanej w Polsce. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka, Zakład Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2019, ss. 224. (opracowanie zwarte; ISBN 978-83-947054-4-2).
 61. Mariusz Gizowski, Wojciech Wosek, Przedmowa (w:) Policyjne meandry nauki. Problematyka przestępczości zorganizowanej w Polsce. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka, Pod red. Mariusza Gizowskiego i Wojciecha Woska, Zakład Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2019, s. 7-9.
  – dot. ogólnych założeń, celu i zakresu całej serii wydawniczej.
 62. Mariusz Gizowski, Przestępczość zorganizowana a patologizacja struktur społecznych i politycznych (w:) Policyjne meandry nauki. Problematyka przestępczości zorganizowanej w Polsce. Bezpieczeństwo – Kryminologia – Kryminalistyka, Pod red. Mariusza Gizowskiego i Wojciecha Woska, Zakład Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2019, s. 11-24.
  – dot. problematyki wpływu przestępczości zorganizowanej na patologizację struktur społecznych i politycznych w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym.
 63. Mariusz Gizowski, Recenzja: Mikołaj Krasnodębski, Spór o rodzinę. Filozoficzno-cywilizacyjne fundamenty myślenia o rodzinie. Warszawa: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, 2019, ss. 157, ISBN 978-83-611-4082-5, „Polska Myśl Pedagogiczna”, t. 5/2019, s. 347-352.
  – recenzja publikacji książkowej.
 64. Mariusz Gizowski, Krzysztof Knyżewski, Bezdroża i meandry ideowe antypedagogiki i procesu wychowania. Rozważania filozoficzno-etyczne, „Paideia / Παιδεία”, nr 2/2020, Wydawnictwo Collegium Verum (wcześniej: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie), Warszawa 2020, s. 107-160.
  – dot. zagadnienia błędów wychowawczych antypedagogiki w ujęciu filozoficzno-etycznym.
 65. Mariusz Gizowski, Kontekst społeczno-polityczny zjawiska terroryzmu islamskiego w Europie Zachodniej na tle procesów migracyjnych (w:) Zadanie specjalne – człowiek, technologia, instytucja, pod red. Jarosława Przyjemczaka i Wojciecha Woska, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin – Gdynia 2020, s. 133-162.
  dot. złożonych kwestii i problemów fundamentalistycznego terroryzmu islamskiego w europejskim kręgu kulturowym, w aspekcie nasilonych muzułmańskich procesów migracyjnych.
 66. Mariusz Gizowski, Krzysztof Knyżewski, Towarzystwo Szubrawców jako asumpt w procesie kształtowania myśli filozoficzno-pedagogicznej XIX wieku, „Paideia / Παιδεία”, nr 3/2021, Wydawnictwo Collegium Verum (wcześniej: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie), Warszawa 2021, s. 117-179.
  – dot. roli i znaczenia organizacji „Towarzystwa Szubrawców”, jakie wywarło na rozwój myśli filozoficzno-pedagogicznej w XIX stuleciu.
 67. Mariusz Gizowski, Waldemar Kunz, Specyfika bezpieczeństwa w wymiarze globalnym. Wybrane szkice polemiczne z zakresu problematyki geopolitycznej, Zakład Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2022 (opracowanie zwarte; ISBN 978-83-947054-6-6).