Sporządzam i wykonuję:

  • analizy i opracowania naukowe z dziedziny nauk humanistycznych;
  • analizy i opracowania naukowe z dziedziny nauk społecznych;
  • recenzje naukowe;
  • recenzje wydawnicze;
  • opinie z zakresu pracy socjalnej, patologii i bezpieczeństwa społecznego;
  • ekspertyzy z zakresu destrukcyjnych sekt i nowych ruchów religijnych;
  • ekspertyzy z zakresu patologicznych subkultur młodzieżowych;
  • opracowania heraldyczne;
  • graficzne projekty herbów.