Osobom zainteresowanym działalnością i dorobkiem naukowym prof. nadzw. dra hab. Mariusza Gizowskiego umożliwia się kontakt pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@gizowski.info