Prof. nadzw. dr hab. MARIUSZ GIZOWSKI
ur. 28 I 1966 w Gdańsku, zm. 8 II 2022 w Słupsku

politolog, pedagog społeczny i securitolog; specjalista w zakresie pracy socjalnej i bezpieczeństwa społecznego; były wychowawca Działu Penitencjarnego i oficer Służby Więziennej Rejonowego Aresztu Śledczego w Gdańsku; w latach 1994-1996 starszy inspektor Wydziału Informacji i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. W przeszłości związany z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce, w tym m.in. z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku. W latach 2007-2010 kierownik Katedry Nauk Społecznych, a następnie kierownik Katedry Nauk Humanistycznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku; w latach 2012-2015 kierownik Zakładu Edukacji Szkolnej oraz Zakładu Filozofii i Myśli Edukacyjnej Katedry Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Politechniki Koszalińskiej. W latach 2008-2009 prezes Rady Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich i dyrektor Instytutu Autorskiego – Ośrodka Naukowo-Dokumentacyjnego przy Radzie Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji naukowych, w tym 24 opracowań zwartych. W swoich badaniach naukowych podejmował zwłaszcza problematykę z zakresu pracy socjalnej, zjawisk i procesów społeczno-politycznych i szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego. Badacz problematyki współczesnej myśli filozoficzno-pedagogicznej i resocjalizacyjnej. W latach 2019-2022 kierownik Zakładu Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego Katedry Bezpieczeństwa Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni; ekspert do spraw destrukcyjnych sekt i nowych ruchów religijnych oraz patologicznych subkultur młodzieżowych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Członek licznych stowarzyszeń i organizacji naukowych, m.in. Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Societas Scientiarum Gedanensis) i European Association for Security (EAS). Zajmował się też naukami pomocniczymi historii, zwłaszcza heraldyką patrycjatu gdańskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem za Zasługi dla Policji. Za wieloletnią działalność naukową i edukacyjną oraz pracę na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego województwa pomorskiego został wyróżniony m.in. Medalem Gryfa Pomorskiego „De Nihilo Nihil Fit”.