Zmarł Mariusz Gizowski, profesor AWFiS

 

 

We wtorek, 8 lutego zmarł Mariusz Gizowski, doktor habilitowany i profesor gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Mariusz Gizowski urodził się 28.01.1966 r. w Gdańsku. W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu pracował w okresie od października 1996 do końca września 2011 roku.

Specjalizował się w zagadnieniach pedagogiki, pracy socjalnej i filozofii. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Tytuł dr hab. nauk humanistycznych uzyskał 01.08.2007 r.

Gizowski jest autorem przeszło 170 publikacji naukowych z zakresu historii, religioznawstwa, politologii, socjologii, pedagogiki i edukacji, pracy socjalnej i resocjalizacji, bezpieczeństwa społecznego i securitologii oraz familiologii i nauk o rodzinie oraz szeroko pojętej kultury fizycznej i symboliki ideograficznej, heraldyki, genealogii i innych nauk pomocniczych historii; autor publikacji poruszających historię mniejszości narodowych i grup etnicznych oraz dziejów Pomorza Gdańskiego.

 

Data publikacji: 10.02.2022