Nie żyje Mariusz Gizowski, profesor gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

 

We wtorek, 8 lutego, zmarł Mariusz Gizowski, gdańszczanin, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pracy socjalnej, profesor gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Miał 56 lat. Msza żałobna i ceremonia pogrzebowa w sobotę, 12 lutego.

 

Mariusz Gizowski (1966-2022)

 

Mariusz Gizowski urodził się 28 stycznia 1966 roku w Gdańsku. W 1996 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, w 2007 roku tytuł dr hab. nauk humanistycznych. W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu pracował od października 1996 do września 2011 roku. W latach 1996-2007 jako adiunkt, a następnie jako profesor nadzwyczajny. W roku akademickim 2008/2009 i 2009/20010 pełnił funkcję kierownika Katedry Nauk Humanistycznych. Specjalizował się w zagadnieniach pedagogiki, pracy socjalnej i filozofii.

Autor przeszło 170 publikacji naukowych z zakresu historii, religioznawstwa, politologii, socjologii, pedagogiki i edukacji, pracy socjalnej i resocjalizacji, bezpieczeństwa społecznego i securitologii oraz familiologii i nauk o rodzinie oraz szeroko pojętej kultury fizycznej i symboliki ideograficznej, heraldyki, genealogii i innych nauk pomocniczych historii; autor publikacji poruszających historię mniejszości narodowych i grup etnicznych (artykuły z zakresu problematyki dotyczącej takich nacji, jak: mennonici, Ormianie, Cyganie-Romowie, muzułmanie w Polsce) oraz dziejów Pomorza Gdańskiego; w swoich badaniach naukowych podjął również problematykę z zakresu pracy socjalnej (twórca pojęcia „soclaboryzm”; autor pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego z zakresu pracy socjalnej); podjął również problematykę w materii nowych i elitarnych ruchów społecznych oraz zjawisk i procesów społeczno-politycznych.

Odznaczony m,in. Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oraz popularyzacji nauki i kultury (2012), Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2002), Medalem Gryfa Pomorskiego – Nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego „De Nihilo Nihil Fit” za wieloletnią działalność naukową i edukacyjną oraz za pracę na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego województwa pomorskiego (2014), Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury za dokonania naukowe oraz wieloletnią działalność na polu popularyzacji oraz upowszechniania wiedzy o kulturze, tradycji i przeszłości miasta Gdańska, a także dziejów Pomorza (2012).

Mariusz Gizowski zmarł 8 lutego 2022 roku. Miał 56 lat.

 

Msza żałobna zostanie odprawiona 12 lutego w parafii pw. św. Ojca Pio w Gdańsku przy ul. Przemyskiej 21 o godz. 12.00. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się bezpośrednio po mszy na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku o godz. 13.00 (kondukt żałobny wyruszy spod kaplicy do miejsca pochówku – w kaplicy na cmentarzu nie będzie już odprawiona ceremonia).

 

Data publikacji: 10.02.2022, oprac. WG